pic of line pic of line
pic of logo pic of logo
pic of line pic of line

Meissen Model: O 158

Description: Before The Dance
Modeled By: August Ringler ca. 1890
Mark: O 158       Painter Number: 62 - Gustav Hamann
Height: 7.3 in - 18.5 cm
Notes:

Meissen Model: O 158
2010 The Meissen Collector